Vijftig jaar Vrienden van Thorn

De vereniging Vrienden van Thorn richt zich op het behoud en het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van Thorn en wil daarnaast een platform zijn voor ieder die Thorn een warm hart toedraagt. De vereniging werd opgericht in 1967 en dat betekent dat zij dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. Het jubileum wordt aangegrepen om samen met de Thornse gemeenschap te laten zien wat Thorn op cultureel vlak in huis heeft. In dat verband staan de volgende activiteiten op stapel.

Thorndag zondag 25 juni 2017

Op deze dag zullen meer dan 20 verenigingen en stichtingen die zich in Thorn met cultuur of historie bezig houden zich aan de buitenwereld presenteren, verspreid over het historische centrum van Thorn. Dit alles onder het motto “Thoear Trèktj”.

Het publiek krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld en kan uit verschillende onderdelen kiezen. Genoten kan worden van concerten, toneelvoorstellingen, shows, lezingen, rondleidingen en presentaties. Bezoekers ontvangen een plattegrond van het parcours, dat vrij toegankelijk zal zijn. Het programma duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna verplaatsen de activiteiten zich naar de cafés in het centrum van Thorn, waar naast inwoners en gasten ook veel oud-Thornaren worden verwacht.

Tentoonstelling 50 jaar cultureel leven in Thorn

In samenwerking met het Gemeentemuseum Het Land van Thorn organiseren de Vrienden van Thorn een tentoonstelling die een beeld zal geven van wat de in Thorn op cultureel en historisch vlak werkzame verenigingen en stichtingen de voorbije 50 jaar tot stand hebben gebracht. De tentoonstelling wordt geopend op de ochtend van de Thorndag. De tentoonstelling zal lopen van 25 juni t/m 3 september 2017.

Jubileumboek

Tijdens de Thorndag verschijnt verder het jubileumboek. Hierin wordt het wel en wee van 50 jaar Vrienden van Thorn beschreven. Het boek gaat ook in op de bijdragen die de Vrienden van Thorn hebben geleverd aan projecten op cultureel vlak en de instandhouding van monumenten die verspreid over Thorn te vinden zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Thorndag kan contact worden opgenomen met Riëtte van Delft, tel. 06-40301839, e-mail: thorndag2017@vriendenvanthorn.nl  Zie voor nieuwsberichten ook onze website: www.vriendenvanthorn.nl of onze facebookpagina:  www.facebook.com/thorndag

Elke week presenteert zich hieronder een nieuwe vereniging of stichting die deelneemt aan de Thorndag.

STICHTING KRUISEN EN KAPELLEN THORN

 foto bewerktlogo bewerkt

WIE ZIJN JULLIE

De stichting ‘Kruisen en Kapellen Thorn’ is opgericht in 1997 en heeft als doelstelling het beheren, onderhouden en zo nodig restaureren en waar mogelijk herbouwen van bestaande en verdwenen kruisen en kapellen in Thorn. Gezien het aantal inwoners heeft Thorn de hoogste ‘kapellendichtheid’ van Nederland.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

Met de herbouw en inzegening van de Sint-Jozef kapel in 2012 zijn alle verdwenen kapellen weer terug in Thorn. Veel andere kapellen, zoals de Nepomucenus-kapel, werden ingrijpend gerestaureerd. Wij zijn trots op onze huidige kruisen en kapellen die ieder een eigen beheerder hebben.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Wij organiseren die dag een tweetal wandelingen langs het rijke kruisen- en kapellenbezit van Thorn. Bij elke kapel wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de betreffende kapel en de hagiografie van de heilige. In het museum is een kleine presentatie van de stichting waarbij wij hopen een bijzonder beeld  van de Heilige Petrus te kunnen tonen dat zich nu in de Abdijkerk bevindt. Daarnaast zullen er een aantal kapelletjes in miniatuur te zien zijn en enkele bijzondere objecten.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

De kapellen hebben ieder hun eigen geschiedenis en liggen vaak mooi in het landschap rondom Thorn. De mensen die met ons meegaan, kunnen genieten van een mooie wandeling langs bijzondere kapellen en wegkruisen waarbij verhalen worden verteld van de betreffende heilige en de kapel.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Wij willen de aandacht vestigen op dit religieuze erfgoed. Daarnaast hopen wij dat nieuwe vrijwilligers zich zullen melden voor het onderhoud van de kapellen door het uitvoeren van schilderwerk en kleine restauratiewerkzaamheden.

CONTACTGEGEVENS

I    www.kruisenenkapellenthorn.nl

E   kruisen@kruisenenkapellenthorn.nl

RHIDOC en GHK "HET LAND VAN THORN"

REGIONAAL HISTORISCH INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM (RHIDOC) THORN / G.H.K. “HET LAND VAN THORN”                     logo GHK          

WIE ZIJN JULLIE

Het RHIDOC is een voortzetting van de vroegere studiezaal van het gemeentearchief van de voormalige gemeente Thorn. Vanuit deze instelling werd in 1985 de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” opgericht. De G.H.K. heeft tot doel het bevorderen van de geschied- en heemkundige kennis van het werkgebied en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Drie dagen per week biedt het RHIDOC gelegenheid tot het doen van opzoekingen in de aanwezige archiefbronnen en andere bestanden voor bv.  historisch onderzoek, stamboomonderzoek enz. , Door de gemeente gefaciliteerde vrijwilligers helpen geïnteresseerden hierbij op weg.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

De toekenning van de Pater Sangersprijs in 2003, als erkenning van onze verenigingsactiviteiten zowel in de regio als over de Belgische grens.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

We stellen de ruimte van het RHIDOC in het Cultuurhuis aan de Wijngaard 8 open voor publiek. Al onze mogelijkheden (raadpleging archiefbestanden, aankoop boeken over geschied- en heemkundige onderwerpen, cursussen genealogie en oud schrift) worden gepresenteerd en we geven uitleg. Een stamboomdeskundige is aanwezig om via de computer aan de hand van voorbeelden de bezoekers te laten zien hoe een stamboom tot stand komt, welke gegevens worden gebruikt, waar die te vinden zijn en wat het resultaat wordt.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

Om de mogelijkheden te ontdekken die er zijn om informatie te vergaren over de geschiedenis van Thorn en de regio en om hierin onderzoek te doen.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Wij hopen de belangstelling voor geschiedbeoefening op te wekken, te stimuleren en de bezoekers aan te zetten tot verdere kennisneming en actieve deelname.

CONTACTGEGEVENS

I    www.ghklandvanthorn.nl

E   rhidoc@gemeentemaasgouw.nl

STICHTING MYOUTHIC, centrum voor kunst en cultuur

  afbeelding Myouthic        logo_myouthic                    

WIE ZIJN JULLIE

Wij hopen dat iedereen kan genieten van een leven lang muziek.Myouthic is opgericht in 2013 en is er voor iedereen die muziek wil beleven op zijn eigen manier.

Door zelf muziek te maken of muziek te beluisteren, lessen te volgen, muziek op schoot en muziek op school, muziek en theater, muziek en dans en zelfs muziek en kunst.

Myouthic helpt je bij het maken van de juiste keuze.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

Wij hebben geen specifiek hoogtepunt in ons korte bestaan. Enkele zeer mooie momenten zijn onze diploma-uitreikingen, de diverse presentaties van schoolprojecten en onlangs de saxofoondag met Johan van der Linden in Ell.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Ons saxofoonensemble o.l.v. Joyce Bruysten zal de middag muzikaal openen, waarna Theo Schreurs met de kinderen van de school een spetterende muzikale presentatie zal geven begeleid door het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie van Thorn. Vervolgens is er nogmaals een optreden van ons saxofoonensemble. De schooljeugd zal met zang, beweging en instrumentaal spel laten horen wat in de muziekles op school in het kader van het DOOR!project aan de orde komt.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

We zullen die dag laten zien hoe je met jonge kinderen (basisschool) mooie muziek kunt maken in een grote groep en met een relatief korte voorbereiding. Ook laten we zien hoe mooi wij de verbinding kunnen maken tussen de schooljeugd en het muzikale verenigingsleven van Thorn.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

We willen ook aan de bezoekers laten zien hoe mooi en leerzaam het is om met jonge kinderen samen muziek te maken en ook hoe eenvoudig dit in feite kan zijn. Muziek kan een enorme rol spelen in de ontwikkeling van kinderen en geeft daarnaast ook nog veel plezier.

CONTACTGEGEVENS

I   www.myouthic.nl

info@myouthic.nl

DE ANSFRIEDSTICHTING       Ansfriedstichting

WIE ZIJN JULLIE

Een van de doelstellingen van de Ansfriedstichting is de bevordering van cultuurhistorisch onderzoek betreffende het stift Thorn. Dit stift maakte deel uit van een Europees netwerk van stiften in het Heilige Roomse Rijk en vormde een ankerpunt voor hoog adellijke families. De betekenis van Thorn dient in een Europese context te worden gezien.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

Af en toe is er een hoogtepunt in de vorm van presentatie van uitkomsten. Echte hoogtepunten om bij stil te blijven staan zijn dit echter niet omdat er telkens de uitdaging ligt om door te gaan met verder onderzoek.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Wij geven een korte lezing waarbij vragen aan de orde komen waarmee de onderzoekers worstelen bij de speurtocht naar de levensloop van de laatst regerend vorstin-abdis van Thorn, in het tijdperk voor de komst van de Fransen waarmee het einde van het stifttijdperk werd bezegeld.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

De levensloop van de laatste vorstin-abdis van Thorn, Maria van Cunegonde von Sachsen, is nog steeds onderbelicht. Tijdens de Thorndag wordt een tipje van de sluier opgelicht wat betreft lopend onderzoek.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Stimuleren van de belangstelling voor de rijke historie van het stift Thorn op een manier die verder reikt dan de sappige anekdotes waarin de vertelsels over Thorn vaak blijven steken.

 CONTACTGEGEVENS

peter.parren@hetnet.nl

GIDSENTEAM TOERTJE THORN                Toertje Thorn 2                           

WIE ZIJN JULLIE

Wij zijn een gidsenteam opgericht in 2011 en wij verzorgen rondleidingen in Thorn en Wessem. Wij willen bezoekers graag kennis laten maken met de historische en karakteristieke pareltjes in het Midden-Limburgse Maaslandschap. Ons team bestaat uit een enthousiaste groep gidsen die met hart en ziel aan Thorn verknocht zijn en daar middels hun activiteiten en verhalen uiting aan geven.

 

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

Het 1e lustrum in 2016.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Wij houden een lezing over de geschiedenis van Thorn. Er is een powerpointpresentatie en wij verzorgen een stadswandeling waarbij wordt gekeken naar details in het Thorner straatbeeld, telkens met een duur van 30 minuten.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

De mensen moeten op die dag naar ons komen luisteren om te genieten van Thorn in woord en beeld.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Met onze deelname willen we de zeer interessante geschiedenis van Thorn benadrukken en deze voor de toekomst, ons nageslacht, bewaren en doorgeven. Deze heel bijzondere dag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden van Thorn geeft daar een extra impuls aan.

CONTACTGEGEVENS

I  www.toertjethorn.nl

toertjethorn@live.nl

VROUWENKOOR THORENSIS    foto Thorensis

 

WIE ZIJN JULLIE

Vrouwenkoor Thorensis is opgericht in 1995 en staat al 20 jaar onder leiding van de gepassioneerde dirigente Esther Zaad.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

Ons bestaan kent vele hoogtepunten, o.a. 1e prijzen op Korenfestivals. Maar heel bijzonder was toch wel het optreden voor de koninklijke  familie tijdens hun bezoek aan Thorn in 2011. Prinses Máxima nam toen uitgebreid de tijd voor een gezellig praatje met onze dirigente en de koorleden.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Dat is eigenlijk nog een verrassing. Waarschijnlijk zingen we wereldlijke liederen in allerlei talen.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

Omdat wij veelzijdige muziek zingen. En omdat wij te beluisteren zijn in de kerk, komt onze muziek prachtig tot haar recht.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Dat het Vrouwenkoor Thorensis niet meer weg te denken is in het culturele leven van Thorn. Onze wens voor de toekomst is meer jongere leden bij ons koor te betrekken.

CONTACTGEGEVENS

I   www.thorensis.nl   

STICHTING FRANS VAN DEN BERG       Frans van den Berg foto1988c1 (2)                     

WIE ZIJN JULLIE

De Stichting Frans van den Berg is opgericht in 1997 en legt zich toe op het inventariseren, het behouden en het bekend maken van de kunstwerken die de schilder heeft nagelaten. Wij organiseren om de paar jaar een expositie en hebben boeken, dvd’s en kaarten uitgegeven.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

De grote overzichtstentoonstelling die de stichting in 1999 organiseerde. Eveneens werd in 1999 het gedenkboek “Frans van den Berg, 1919-1989” uitgegeven.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Wij houden een viertal presentaties ter inleiding en verheldering van de belangrijkste werken die de kunstenaar in Thorn heeft nagelaten. Dat zijn de grote schilderijen van de twee harmonieën in het Cultuurhuis en het panorama van Thorn, in feite een driedimensionaal schilderij, in het museum.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

Men moet deze inleidingen bijwonen omdat de kunstwerken uniek zijn binnen het culturele kader van Thorn. De werken vertellen iets over de gemeenschap van Thorn en vloeien als het ware naadloos voort uit de Thorner gemeenschap. De kunstwerken vertellen iets over die gemeenschap zelf en over de tijd van hun ontstaan.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

Wij willen bereiken dat het werk van Frans van den Berg nog prominenter naar voren komt en nog bekender wordt. De kunstwerken die we tijdens de Thorndag toelichten, verdienen het te worden gekoesterd door de Thorner gemeenschap en ook door velen van buiten Thorn te worden gezien.

CONTACTGEGEVENS

I   www.stichtingfransvandenberg.nl

stichtingfvdb@gmail.com

STICHTING POPMUZIEK THORNlogo Stichting Popmuziek Thorn

WIE ZIJN JULLIE

Wij zijn opgericht in 2010 met als doel om (pop)muziek in de Gemeente Maasgouw te stimuleren. Door middel van de inzet van muziek willen we het culturele- en jongerenprogramma binnen de gemeente bevorderen. Als Stichting Popmuziek Thorn proberen we in Thorn ook de popmuziek beter op de kaart te zetten, een grote uitdaging als je bedenkt dat het stadje al twee beroemde harmonieën rijk is.

WAT IS HET HOOGTEPUNT UIT JULLIE BESTAAN

De organisatie van de jaarlijkse ‘Abbey Sessions’. Inmiddels zijn er al vijf edities van dit openlucht festival georganiseerd, waarbij op het buitenpodium kwalitatief hoogwaardige artiesten hebben opgetreden tegen het idyllische decor van de Abdijkerk. Zo trad de recent overleden en bekende protestzanger Armand hier op, maar ook lokale helden als Tom Peeters en Ruud Versteden, verenigd in Versteße, de Maasbrachtse Maud Willems en Christopher Green stonden op de bühne.

WAT GAAN JULLIE DOEN OP 25 JUNI

Op die dag willen we een podium bieden aan jonge talenten uit Thorn en omgeving, waarbij het accent ligt op singer-songwriter muziek, oftewel aangename luistermuziek. Daarnaast denken we aan het verkopen van ambachtelijke speciaalbiertjes ter versterking van de innerlijke mens.

WAAROM MOET MEN OP DIE DAG NAAR JULLIE KOMEN KIJKEN/LUISTEREN/……

We willen de mensen laten horen dat er ook op het gebied van popmuziek veel talent is en ze laten genieten van mooie muziek. Daarnaast willen we zichtbaar maken dat wij werken aan het stimuleren van de popmuziek.

WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET JULLIE DEELNAME/WAT IS JULLIE WENS VOOR DE TOEKOMST

We hopen dat men de stichting beter leert kennen, dat men beseft dat ook popmuziek leeft in Thorn en dat men geniet van de mooie muziek van lokale talenten. We nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te denken hoe wij de popmuziek nog beter op de kaart kunnen zetten de komende jaren.

CONTACTGEGEVENS

I  www.stichtingpopmuziekthorn.nl

info@stichtingpopmuziekthorn.nl

Volg ons ook op facebook

Scroll Up