Jubileumboek “50 jaar Vrienden van Thorn”

De vereniging Vrienden van Thorn richt zich op het behoud en het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van Thorn en wil daarnaast een platform zijn voor ieder die Thorn een warm hart toedraagt. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseren de Vrienden van Thorn in 2017 verschillende activiteiten. Op zondagmiddag 25 juni laat de Thornse gemeenschap onder het motto `Thoear Trèktj’ zien wat Thorn op cultureel vlak in huis heeft. Die dag opent in Museum Het Land van Thorn een tentoonstelling over 50 jaar cultureel leven in Thorn.

Tijdens de Thorndag verschijnt het jubileumboek, waarin de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en het wel en wee van 50 jaar Vrienden van Thorn wordt beschreven. Het boek gaat ook in op de bijdragen die de Vrienden van Thorn vanuit het ‘Fonds Kleine Monumenten’ hebben geleverd aan culturele projecten en de instandhouding van monumenten die verspreid over Thorn te vinden zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s zowel uit vroeger als recentere tijden. Ook zijn enkele gedichten opgenomen van Thornse dichters. Wanneer het erfgoed van Thorn u ter harte gaat mag dit jubileumboek niet in uw boekenkast ontbreken.

De prijs bij verschijnen van het boek bedraagt € 24,95. Bij voorintekening geldt een speciale prijs van € 19,95. Draagt u de Vrienden een warm hart toe dan bestaat de mogelijkheid tot sponsoring waarbij uw naam in het boek vermeld wordt en u € 10,00 extra betaalt.

De boeken zijn na verschijnen af te halen bij de VVV, Wijngaard 8 te Thorn, maar u kunt ook kiezen voor verzending per post.

Scroll Up