beschermers & uitdragers van cultureel erfgoed

beschermers & uitdragers van cultureel erfgoed

Welkom

Welkom op de website van de Vereniging Vrienden van Thorn. De vereniging bestaat uit mensen die zeer betrokken zijn bij de cultuurhistorie van het historische stadje Thorn.

Ter behartiging van de uitzonderlijke geschiedenis, van de cultuur en van het monumentale erfgoed stelt de vereniging gelden ter beschikking uit een zogenaamde Fonds Stimulering Thorner erfgoed. Met het doel om het contact met het stadje te onderhouden wordt er elk jaar een Jaardag georganiseerd.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de vereniging, over haar doelstelling, over het Fonds Stimulering Thorner Erfgoed en over de Jaardagen, raadpleegt u dan de verschillende pagina’s op deze website.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via info@vriendenvanthorn.nl.

Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Fonds stimulering Thorner erfgoed

Een van de componenten van de doelstelling van de vereniging is van cultuurhistorische aard. Vanaf de oprichting is het steeds de ambitie van de vereniging geweest om de cultuur en de geschiedenis van Thorn te bevorderen en uit te dragen. In de praktijk kwam dit erop neer dat enerzijds de wetenschappelijke studie naar het Thornse verleden werd gestimuleerd en dat anderzijds de ruimtelijke inrichting van historisch Thorn werd verrijkt met kleine monumentjes.

Jaardag van de vereniging

In de statuten van de vereniging staat als doelstelling onder meer omschreven, dat ‘de band, zowel tussen haar leden onderling als tussen haar leden en de bewoners van Thorn, alles in de meest uitgebreide zin, (moet) worden verstevigd’.
Tegen het eind van de jaren zeventig en de aanvang van de jaren tachtig kristalliseerde zich het fenomeen ‘Jaardag’ steeds meer uit.

Boeken over Thorn

De laatste jaren zijn er verschillende boeken op de markt gekomen die te maken hebben met Thorn en geschreven zijn door leden van onze vereniging.