Jaardag 2021

Op zondag 5 september vierden we onze jaardag op de Grote Hegge. Na anderhalf jaar beperkingen vanwege Corona was iedereen vooral heel blij om elkaar weer te kunnen ontmoeten en gelukkig liet het programma veel tijd vrij om met iedereen bij te praten.

Na de koffie met vlaai hadden we onze Algemene Ledenvergadering waarin we na 8 jaar afscheid namen van Riëtte van Delft als bestuurslid. De voorzitter zwaaide haar lof toe voor haar inspanningen voor de Vrienden van Thorn en maakte bekend dat het nieuwe bestuur voorstelt aan de ledenvergadering om Riëtte van Delft het erelidmaatschap toe te kennen. Dit zal in de jaarvergadering van 2022 geagendeerd worden.
Met algemene stemmen wordt Yvonne van Mierlo benoemd tot de nieuwe vicevoorzitter.

 

De ALV werd traditioneel afgesloten met een Elske, waarna we buiten genoten van een heerlijke lunch.

Na de lunch gaf Giel Polman, directeur van Limburg Marketing (VVV) een lezing over de rol die Limburg Marketing tegenwoordig vervult en  over de impact die het nieuwe bungalowpark Maasresidence Thorn kan gaan hebben op Thorn.

Vervolgens kregen we een rondleiding op het terrein van de Maasresidence, voorheen de Groeskamp.

We sloten de dag weer af bij de Grote Hegge met een glaasje en een hapje.