Deel op Facebook

HAGENBROEK landgoed tussen Thorn en Panheel

Door Lon Hamaekers

Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel van auteur Lon Hamaekers is een belangrijke aanvulling op alle publicaties die in de loop der tijden over Thorn zijn verschenen. De auteur heeft het overvloedige beeldmateriaal en de rijke documentatie waarover hij kon beschikken, samengesmeed tot een samenhangend en intrigerend geheel en daarmee ontstaat de boeiende chronologische geschiedenis van het landgoed en van zijn bewoners. De laatste generaties, de opeenvolgende geslachten Rubens, spelen daarbij een hoofdrol. De auteur vraagt in zijn boek ook aandacht voor een aantal (natuur)monumenten, die aan restauratie en onderhoud toe zijn. Tevens toont hij in zijn kunsthistorische beschouwingen hoe beelden en kapellen in het Land van Thorn getuigen van de invloed van het Thornse stift op het religieuze en culturele klimaat. Het rijk geïllustreerde en gedocumenteerde werk is voorzien van een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst.

Hagenbroek, landgoed tussen Thorn en Panheel is tot stand gekomen onder auspiciën van de Geschied- en Heemkundige Kring ‘Het Land van Thorn’. Het boek kost € 25,= en is te verkrijgen bij het RHIDOC (Wijngaard 8, Thorn) of kan besteld worden via de website van Geschied- en Heemkundige kring “Het land van Thorn” https://www.ghklandvanthorn.nl/index.php