Deel op Facebook

Thorn – Het Witte Stadje – Vrouw en Macht

Door Hans Jansen (2006) in een bewerking van Peter Bokken, Hans Breukers, Jac Forschelen en Frans Tonnaer (2020)

Het Witte Stadje

In 2006 verscheen van de hand van prof. Hans Jansen het boekwerkje ‘Het Witte Stadje’.

In het voorwoord karakteriseerde hij op wervende wijze de bijzondere bovenregionale uitstraling van Thorn: ‘Architectuur, ruimtelijke indeling, witte kleur, kerkinterieur en eeuwen- oude kunstschatten doen in Thorn on- Nederlands aan. Nu eens uitbundig, dan weer sober zijn ze een afspiegeling van kunstvormen uit België en Zuid-Duitsland. Een bezoek aan het witte stadje is zo’n genoegen dat menig toerist graag een boekje heeft dat hem toelaat herinneringen op te halen aan dit gebeuren.’

De belangstelling voor ‘Het Witte Stadje’ was zo groot, dat de eerste druk inmiddels is uitverkocht. De behoefte van de bezoeker om herinneringen op te halen of zich nader te informeren over de geschiedenis van het bijzondere stadje Thorn is onverminderd groot gebleken.

Het voornemen van de Stichting Abdijkerk Thorn om het boekwerkje opnieuw uit geven, vormde voor de redactie aanleiding om actuele kennis en inzichten, resultaat van gedurig onderzoek, erin te verwerken. Tevens bood de bewerking de gelegenheid voor tekstaanpassingen.

Het feit, dat het Land van Thorn acht eeuwen lang door vrouwen werd geregeerd en dat de sporen daarvan nog duidelijk zichtbaar zijn, heeft de redactie doen besluiten om ‘Vrouw en Macht’ aan de titel van de uitgave 2020 toe te voegen.

‘Het Witte Stadje, Vrouw en Macht’ laat de lezer kennisnemen van de rijke historie van Thorn. Het geeft de bezoeker de gelegenheid om een eerdere kennismaking te herbeleven en is een extra welkom aan onze graag geziene gasten in Thorn.

In deze uitgave leest u over de historische allure van het pittoreske Thorn en zijn culturele en artistieke rijkdom. Een verleden dat het verdient om gekoesterd te worden.

Thorn, zomer 2020.

Het boekje is te koop voor € 5,= bij zowel de Abdijkerk als het VVV in Thorn, beide gelegen aan de Wijngaard.