Jubileumboek “50 jaar Vrienden van Thorn”

De vereniging Vrienden van Thorn richt zich op het behoud en het uitdragen van het cultuurhistorisch erfgoed van Thorn en wil daarnaast een platform zijn voor ieder die Thorn een warm hart toedraagt. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum organiseerden de Vrienden van Thorn in 2017 verschillende activiteiten. Op zondagmiddag 25 juni liet de Thornse gemeenschap onder het motto `Thoear Trèktj’ zien wat Thorn op cultureel vlak in huis heeft. Die dag opende in Museum Het Land van Thorn de tentoonstelling “TROTS” over 50 jaar cultureel leven in Thorn. Deze expositie duurt tot zondag 3 september 2017.

Tijdens de Thorndag verscheen het jubileumboek, waarin de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en het wel en wee van 50 jaar Vrienden van Thorn wordt beschreven. Het boek gaat ook in op de bijdragen die de Vrienden van Thorn vanuit het ‘Fonds Kleine Monumenten’ hebben geleverd aan culturele projecten en de instandhouding van monumenten die verspreid over Thorn te vinden zijn. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s zowel uit vroeger als recentere tijden. Ook zijn enkele gedichten opgenomen van Thornse dichters. Wanneer het erfgoed van Thorn u ter harte gaat mag dit jubileumboek niet in uw boekenkast ontbreken.

De prijs van het boek bedraagt € 20,00.

De boeken zijn te koop bij het VVV-Thorn en het museum het Land van Thorn, beide op de Wijngaard.

Indien u het boek thuisgestuurd wilt krijgen, vul dan dit formulier in en betaal vooruit.