De vereniging…

…bestaat uit mensen die zeer betrokken zijn bij de cultuurhistorie van het historische stadje Thorn.

Ter behartiging van de uitzonderlijke geschiedenis, van de cultuur en van het monumentale erfgoed stelt de vereniging gelden ter beschikking uit een zogenaamde Fonds Stimulering Thorner erfgoed. Met het doel om het contact met het stadje te onderhouden wordt er elk jaar een Jaardag georganiseerd.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@vriendenvanthorn.nl.

Missie

De kennis van het bijzondere historisch en cultuur-historisch erfgoed van Thorn nationaal en internationaal (wereldwijd) vergroten.

Visie

In samenwerking met de andere Verenigingen en Stichtingen in Thorn er zorg voor dragen dat de (cultuur)historie bewaard blijft, waar nodig hersteld wordt en er aan werken dat deze (cultuur)historie zoveel mogelijk bekendheid krijgt bij een zo groot mogelijk publiek.

Geschiedenis

Het witte stadje Thorn heeft een enorm cultuurhistorisch erfgoed. Dit uit zich in een verhalende vorm in de geschiedenis van de abdij, van de adellijke kloosterdames, ook stiftdames genaamd en van het soevereine vorstendommetje, dat zich ‘geleid door dames’ de 11e eeuw wist staande te houden tot aan de komst van de Fransen in 1794. In een concrete vorm krijgt dit geweldige erfgoed zijn uitdrukking in de vele monumenten, gegroepeerd in een relatief gaaf historisch centrum rondom de Abdijkerk.

Statuten

Opgericht op 20 mei 1967.
De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 13 november 1967.
Statuten in gewijzigde vorm vastgesteld op 7 juni 1982.
Nieuwe statuten vastgesteld op 30 april 2015.
U kunt de teksten lezen via onderstaande links.

Bestuur

Per 4 september 2022

Voorzitter

Dhr. mr. J.J.M.G. (Joost) Smeets

Heerlen

Yvonne

Vice-voorzitter

Mevr. Y.A.M.B. (Yvonne) van Mierlo-Arts
Thorn

Marly 2

Secretaris

Mevr. M. (Marly) Penders

Thorn

gebruiker

Penningmeester

vacature